HORTILOGICS - Het unieke concept

In vier verhalen nemen we u graag mee in het unieke aanbod, de betrokken partners en een project in de praktijk waarin we laten zien hoe HORTILOGICS in het bedrijf van deze opdrachtgever is geïntegreerd en wat dit hen oplevert in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Vandaag delen we het eerste verhaal waarin we u uitleggen wat HORTILOGICS zo uniek maakt.

De internationale tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Schaalvergroting, leverings- en kwaliteitsgaranties, voedselveiligheid en traceerbaarheid stellen hoge eisen aan primaire producenten en hun bedrijfsprocessen. Daarbij komt het tekort aan goed gekwalificeerd personeel met kennis van gewas en/of teelt. De vraag ‘Wat kunnen wij doen om telers en investeerder te ondersteunen om hun bedrijfsvoering consistent en toekomstbestendig te maken?’ stond centraal bij de oprichting van HORTILOGICS.

Het antwoord? Het ontzorgen van de teler en investeerder door het aanbieden van turn-key oplossingen voor geautomatiseerde, data-gestuurde interne logistiek. Van teeltregistratie, oogstprognoses en intern transport tot sorteren en klant-specifiek verpakken. Dit stelt de telers en investeerders in staat zich te richten op hun core process en hoeven zij zich niet druk te maken over de toekomst.

Juist de turn-key oplossing voor het interne logistieke transport is een sterk onderscheidend vermogen en een zorg minder voor u als teler of investeerder. Door gebruik te maken van een unieke combinatie van kennis, data en robotisering via één aanspreekpunt, één contract en Service Level Agreement, worden de kosten en eventuele risico’s verlaagd.

Door een uitgebreid wereldwijd netwerk en de aanwezigheid van sterke founding partners, staat HORTILOGICS áltijd dicht bij haar klanten en lokale partijen die bijdragen aan de realisatie en het systeem onderhoud. De servicecontracten zijn gebaseerd op gepland (preventief) onderhoud door lokale specialisten, 24/7 storingsdienst en spare parts management. Waar mogelijk worden eigen engineers of gecertificeerde lokale partners ingezet die op afroep beschikbaar zijn.

Achter HORTILOGICS staan zeer gerenommeerde bedrijven in de internationale glastuinbouw, met ieder hun eigen expertise die als component terug te vinden zijn in het HORTILOGICS concept. Door deze gebundelde expertises biedt HORTILOGICS een totaalconcept en wordt u als teler en investeerder in één klap ontzorgd in het gehele interne logistieke proces in kas én schuur. In het tweede verhaal gaan we in op de partnerbedrijven en hun expertises.