HORTILOGICS – Verhaal Finka - verwerkingsruimte

In het vierde verhaal vertellen we u graag meer over het HORTILOGICS concept in de praktijk. We geven in drie delen weer hoe de HORTILOGICS oplossing momenteel in het Mexicaanse project Finka wordt geïntegreerd.

Vandaag, in het tweede deel, belichten we de verwerkingsruimte, waar de producten van KOAT en sub leveranciers te vinden zijn.

Verwerkingsruimte
Zodra de productie via intern transport automatisch van de kas naar de verwerkingsruimte zijn gebracht, komen we in de tweede fase van het HORTILOGICS concept. Voor de verwerking van de totale productie op deze Finka nieuwbouwlocatie is een verwerkingsruimte gebouwd van meer dan 2 hectare groot. Ook de productie van andere Finka locaties zal hier in de toekomst verwerkt gaan worden.

Hoge automatiseringsgraad
Voor Mexicaanse begrippen heeft het project een hoge automatiseringsgraad. Uiteindelijk koos Finka voor HORTILOGICS om het proces van oogst tot aan het eindproduct toekomstbestendig in te richten. Zo is het mogelijk om naast hun eigen productie zowel pallets van externe locaties, als karladingen van aangrenzende kassen te ontvangen. Na ontvangst van de producten en koppeling van de oogstdata, worden de producten met een unieke ID code weggezet in het zogenaamde ‘floating buffer systeem’. Het compacte systeem bestaat uit achttien banen welke op drie niveaus geïnstalleerd zijn. Iedere baan heeft een capaciteit van 1.340 kratten. Op die manier kan men de dagproductie van maximaal achttien verschillende producten geconditioneerd wegzetten.

Bufferen van dagproductie
Finka heeft er bewust voor gekozen om de dagproductie te (kunnen) bufferen, zodat men aan het einde van een oogst dag een efficiënte verwerkingsplanning voor de volgende dag kan maken. De planbaarheid en beheersbaarheid stellen Finka daardoor in staat hun leverbetrouwbaarheid te maximaliseren. Het buffersysteem is uitgelegd voor de verwerking van 60 hectare product, inclusief de eventuele buffering van gewassen kratten. Zo zal men met modulaire uitbreidingen tot een maximum van ongeveer 180 hectare op deze locatie kunnen gaan verwerken. Met drie verwerkingslijnen heeft Finka een maximale flexibiliteit in de verwerking van een zeer breed pallet aan eindproducten.

Overige leveringen
Zo helpt een ‘smart scale’ oplossing voor de 48 werkplekken inzage en registratie van productprestaties per medewerker heel efficiënt te monitoren. Verder verzorgt HORTILOGICS de integratie van de multihead weeg-& vullijn, de bestaande topsealmachines, labelapparatuur en label applicators voor de dozen. Finka heeft ervoor gekozen om te oogsten in oogstkratten. Dit houdt in dat de kratten na verwerking leeg retour gaan naar een wasmachine. De wasmachine reinigt de kratten, zodat het risico op besmetting minimaal is. De wasmachine met aan- en afvoer is ook onderdeel van de leveromvang van HORTILOGICS.

Garanties voor de toekomst, schaalbaarheid, betrouwbaarheid, reductie van arbeid en efficiency van systemen waren Finka’s motieven om voor HORTILOGICS te kiezen. Daarnaast speelt de lokale aanwezigheid van Hortilogics’ servicepartner Royal Brinkman een grote rol. Het rollend materieel in de kas, waar we in het vorige deel over schreven, wordt namelijk ook door HORTILOGICS geleverd en door Royal Brinkman van service voorzien. Ten slotte speelt het koppelen van verschillende data gedreven systemen een grote rol in de keuze voor HORTILOGICS. Data zijn de toekomst; hier leest u in het derde en laatste deel van het Finka project meer over.